COVID-19 in Nederland - nieuwe bekende coronavirus besmettingen en doden per dag

Coronavirus

In december 2019 werd in Wuhan (China) het nieuwe coronavirus ontdekt. Inmiddels heeft het coronavirus zich verspreid over de hele wereld en is er sprake van een pandemie. Op 27 februari 2020 werd het coronavirus vastgesteld bij een patiënt in Nederland.

De ziekte die het coronavirus geeft heeft van de WHO de naam Coronavirus Disease 2019 gekregen, afgekort COVID-19

Het coronavirus is van mens tot mens overdraagbaar en wordt met name  verspreid door niezen of hoesten waardoor druppeltjes met daarin het virus zich verspreiden. Mensen die besmet zijn met het coronavirus krijgen koorts en luchtwegklachten. Bij de meeste patiënten verloopt de ziekte mild.

Er zijn verschillende adviezen en maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

De wereldwijde verspreiding van COVID-19 wordt zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden door de Johns Hopkins University. De belangrijkste databronnen zijn die van de WHO, CDC en ECDC. 

Door het gebrek aan testmiddelen wereldwijd is de werkelijke besmettingsgraad met het coronavirus waarschijnlijk vele malen hoger dan de getallen die nu gemeld worden.

Kijk hier voor de Nederlandse data
Kijk hier voor de wereldwijde data

Flatten the curve

Indien er geen maatregelen genomen worden zal het aantal besmettingen met het coronavirus per 2 à 3 dagen verdubbelen, de zogenaamde exponentiële groei. Dit betekent dat in korte tijd heel veel mensen COVID-19 krijgen. De capaciteit van de medische zorg in Nederland, maar ook in alle andere landen wereldwijd, is in dat geval onvoldoende om iedereen (en dus ook niet COVID-19 patiënten die medische zorg nodig hebben) adequate zorg te bieden. Daarom moet de curve afgevlakt worden; #flattenthecurve.

De meest effectieve methode om het aantal coronavirus besmettingen te verminderen en daarmee dus de curve af te vlakken is, naast de basis adviezen zoals handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken, het principe van “social distancing”.

Social distancing of sociale terughoudendheid betekent afstand houden in fysieke zin. Dus thuis blijven en minimaal 1,5m afstand houden van andere mensen als je wel het huis verlaat. De overheid heeft diverse maatregelen genomen om het contact tussen mensen, voor een bepaalde periode, zoveel mogelijk te beperken.