Coronavirus

CoronavirusDisease

Corona betekent in het Latijn “kroon”. Omdat het uiterlijk van het coronavirus lijkt op een kroon heeft het virus deze naam gekregen. Er bestaan verschillende coronavirussen zoals MERS en SARS.

In december 2019 brak een nieuw coronavirus uit in de provincie Wuhan in China. De officiële naam van dit nieuwe virus is severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

De World Health Organization (WHO) gebruikte in het begin van de uitbraak de naam 2019-nCoV.
Besmetting met het SARS-CoV-2 virus leidt tot de ziekte COVID-19 (Coronavirus Disease 2019)

Welke symptomen geeft het coronavirus?

Mensen die besmet zijn met het coronavirus krijgen koorts en luchtwegklachten.

 • Koorts
 • Hoesten
 • Kortademigheid

De meeste mensen krijgen slechts milde symptomen die lijken op een gewone verkoudheid of griep. Als iemand ernstig ziek wordt van het coronavirus kan dit leiden tot een longontsteking/luchtwegeninfecties met soms de dood tot gevolg.

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?
Omdat dit type coronavirus nog onbekend was tot december 2019 is er nog niet heel veel bekend over het virus en is het nog niet duidelijk hoe gevaarlijk het nieuwe coronavirus is.

Besmettelijk
Het coronavirus is van mens op mens overdraagbaar. Een persoon met COVID-19 besmet gemiddeld 2 tot 3 mensen.

Wat te doen bij klachten?

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? 
  Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. 

 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
  Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten. Lees meer in de informatiebrief Koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid. 

 • Mensen die werken in cruciale beroepen of vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven pas thuis als zij zelf klachten met koorts en/of benauwdheid hebben (overleg zo nodig met je werkgever). Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu? en zie Rijksoverheid.nl.

 • Zorgmedewerkers met minimaal 24 uur milde klachten of ernstige klachten kunnen getest worden. Zij blijven zeker thuis met koorts, en bij voorkeur ook als ze alleen milde klachten zonder koorts hebben, totdat zij de testuitslag krijgen. Indien thuis blijven geen optie is, kan iemand met milde klachten nog kan werken als hij of zij daarvoor de juiste PBM persoonlijke beschermingsmiddelen  draagt .(Zie ook https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzeten…)

Wanneer moet ik de huisarts bellen?

Je belt de huisarts als je zieker wordt, of je medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts.

Moet ik thuisblijven als een huisgenoot klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus?

Je hoeft niet thuis te blijven als iemand in je huishouden alleen verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38 graden Celsius heeft. Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu?
Volg wel de algemene adviezen op die op dit moment gelden in Nederland over school en werken, zie Rijksoverheid.nl.
Je moet thuisblijven als iemand in je huishouden verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft. Lees meer in de informatiebrief Koorts met benauwdheid/luchtwegklachten gezinsleden

Hoe lang moet je uitzieken als je thuis blijft met verhoging of verkoudheid?

Mensen met verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius moeten thuisblijven. Je kunt pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Volg de algemene adviezen op dit op dit moment gelden in Nederland over school en werken, zie Rijksoverheid.nl.

Neem telefonisch contact op met de huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt.

Advies RIVM

Vragen over het coronavirus? Bel 0800-1351 (8u-20u)