Flatten the curve

Flatten the curve coronavirus disease

Flatten the curve, het afvlakken van de curve. Waarom en hoe?

Het waarom is duidelijk. Als er teveel mensen op het zelfde moment ziek worden door het coronavirus wordt de belasting voor de gezondheidszorg te groot en kan niet iedereen de zorg krijgen die hij nodig heeft. Daarom moet de piek in de curve afgevlakt worden zodat de zorgvraag de zorgcapaciteit niet overstijgt.

En hoe moet die curve dan afgevlakt worden? De meest eenvoudige oplossing zou zijn met een vaccin of medicijnen tegen het coronavirus, maar die zijn er helaas voorlopig nog niet. Second best zijn beschermende maatregelen om de snelheid van verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dit zijn helaas wel maatregelen die grote impact hebben op het leven van de bevolking wereldwijd. Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven en thuiswerken indien mogelijk en afzien van alle sociale activiteiten die je maar kan bedenken; sporten, vakantie, film, familiebezoek, etc, etc, …. Omdat niet duidelijk is hoe snel de curve zal afvlakken is ook niet duidelijk hoelang de maatregelen van kracht zijn.